ULC21 Kabel

Ultralåg kapacitans! Tekniskt överlägsen för överföring mellan audioprodukter. Läs mer
Signalkabel
21 pF
0,28 uH
0,22 Ohm
1 995 kr / par
Fraktfritt inom EU!
Kontakta oss för köp / mer information

Beskrivning

ULC21 (Ultra Low Cap, 21pF)

Holographic Audio har under flera år arbetat med att utveckla en signalkabel som är designad och optimerad för de förutsättningar som gäller för överföring av signaler mellan audioprodukter. Resultatet är ULC21 som är tekniskt överlägsen alla andra obalanserade signalkablar på marknaden, faktum är att ULC21 även är överlägsen de balanserade alternativen (de har ju för det mesta en massa extra elektronik som genererar distorsion i signalvägen).

ULC21 är konstruerad för att släppa igenom alla tänkbara signaler mellan DC (0 och 0,5 GHz, utan någon som helst förvanskning. Med det menar vi hörbar förvrängning. Dessutom är det en extremt ”tät” kabel som inte släpper in några utifrån kommande störningar, och inte heller läcker ut något.

Även om vi mer och mer kommer in i den digitala världen så har vi likväl analoga signalkablar i hjärtat av ljudanläggningen. Det kan röra sig om en signal från CD-spelaren, LP-spelaren, Radio, eller ljuddelen från DVD-spelare. Men det gäller även kabeln mellan försteg och slutsteg, eller mellan försteg och elektroniskt delningsfilter och vidare till slutsteget, när sådan uppdelning föreligger. Ibland har man ännu fler enheter än så och då blir prestandan på kabeln än mer viktig. Den är förstås summan av samtliga signalkedjans kablar som påverkar slutresultatet

Holographic Audio ULC21 uppfyller följande viktiga kriterier:
  • Låg kapacitans så att inte diskanten rullar av.
  • God skärmning som skyddar audiosignalen från interferens från omkringvarande stör-källor.
  • Mekaniskt stabil så att de inte rör sig och modulerar musiken.
  • Flexibel så att den är lätt att ansluta.
  • Kontaktdon som ger en god kontakt med apparaten.
Kapacitans (samt lite om resistans och induktans)

Kapacitans är den absolut viktigaste väljjudsparametern i en signalkabel, särskilt vid användning av flera eller långa kablar. Kapacitans i kombination med signalkällans impedans ger avrullning vid höga frekvenser, ju lägre kapacitans desto rakare blir tonkurvan i en given applikation (gränsen för den frekvensen som kan överföras kan beräknas med följande fornel 1/(2*Pi*R*C). Kapacitans i en coaxialkabel är en funktion av tre saker: ytterdiametern på ledaren, innerdiametern på skärmen, och den dielektriska konstanten på materialet mellan ledaren och skärmen. Vi har i ULC21 optimerat alla dessa tre faktorer (liten innerledare, stor skärmdiameter och superlåg dielektrisk konstant) för att minimera kapacitansen. Kapacitansen beror, likt andra parametrar, på längden av kabeln. Med andra ord, ju längre kabel, desto större påverkan på tonkurvan. Detsamma gäller förstås antalet kablar i signalvägen. Många glömmer även att själva kontakten tillför kapacitans. Det är den totala summan av samtliga kablar och kontakter samt signalkällans impedans som har betydelse för frekvensgången.

ULC21 har marknadens bästa kombinationen av elektrisk karaktär och användbarhet.

Skärmning

Lågfrekventa störningar kan tex komma från en strömkabel (EMI) som ligger i närheten av signalkabel (det elektromagnetiska fältet som uppstår runt strömkabeln inducerar ett litet strömflöde i den intilliggande kabeln).
En annan typ av störkälla högre upp i frekvens är radiovågor (RFI), dessa kan tex komma från mobil- radio- och TV-sändare (så länge du befinner dig i ett område där du kan lyssna på radio, TV och/eller prata i mobiltelefon så omges du av en potentiell störkälla).
Det finns egentligen bara ett sätt att hålla störningar ute från signalvägen, nämligen avskärmning. Elektromagnetisk energi som träffar kabeln måste fångas av en skärm kopplas till jord; om den passerar skärmen och når signalledaren så finns det inget sätt att skilja störsignalen från den ursprungliga signalen. Av denna anledning så är en kabel med en omfattande skärm den absolut bästa kabeldesign för obalanserade signalöverföring. Desto bättre skärm, desto mindre störningar helt enkelt.
Olika typer av skärmar är effektiva för att ta bort olika typer av störningar. De finns två huvudtyper av skärm, fläta och folie, som vardera fungerar olika i förhållande till EMI och RFI när det gäller täckning och ledningsförmåga.
Fläta består av tunna koppartrådar vävda tillsammans och fungerar som ett utmärkt skydd mot lägre frekvenser. Flätan ser inte bara till att skärma av och skydda signalledaren mot störningar, den ser också till att koppla störningen till jord samt koppla samman signalkedjan med låg resistans.
Flätan har minskat effektiviteten vid högre frekvenser därför har vi i ULC21 kompletterat den med en heltäckande folie. Kombinationen skärm och folie fångar effektivt alla störningar över hela spektrum av frekvenser. Som grädde på moset har vi försett ULC21 med en ferrit som effektivt tar bort radioinstrålningsskydd.

Mekaniskt stabil

Om kabeln är för grov så blir den svårhanterat och så passar inte vanligt förekommande kontaktdon.
Om mittledaren blir för liten så blir den ömtålig och blir svår att kontaktera.
Strumpa som extra mekaniskt skydd.

Flexibilitet

Den skummade dielektikat och den mindre inneledaren gör ULC21 flexibel och enkel att koppla in i anläggningen.

God kontakt

Holographic Audio’s ULC100 är försedd med en högkvalitativ guldpläterad RCA-kontaktdon med en rörlig jordring som ansluter jord innan signalledaren.
Mitt förslag på optimalt passande kontakt (en mycket fin förgylld med ”brumeliminerande” fjädrande skärm) finns dock upptagen i prislistan, vi försöker att lagerhålla den kontakten, alltid. Även dessa är förhållande vis kostsamma, men av mycket hög kvalitet. Priset på kontakterna är dessutom mycket fördelaktigt eftersom vi säljer dem till själv-kostnadspris, se prislistan.
Vi rekommenderar i övrigt att man oavsett val av kontakt, alltid använder RCA-kontakter med förgyllda kontaktdelar om de skall anslutas apparatkontakter som är förgyllda.
Fast alla kontakter med tillräckligt kontakttryck (på både hyls- och pinndel) kan användas. Är trycket tillräckligt stort spelar metallen mindre roll förutsatt att den i sig är rimligt korrosionsbeständig. Kort sagt – guld och högt kontakttryck är aldrig fel!

Holographic Audio ULC21

ULC21 är tillverkad helt enligt vår spec, exklusivt för Holographic Audio, av världens ledande kabelproducent. Resultatet är en kabel som ger bästa möjliga kabel för analog lågnivå kabel.

Kapacitans i en coaxialkabel är en funktion av tre saker: ytterdiametern på ledaren, innerdiametern på skärmen, och den dielektriska konstanten på materialet emellan ledaren och skärmen. Inom rimliga gränser, så har vi optimerat alla dessa faktorer för att minimera kapacitansen; liten innerledare, stor skärmdiameter och låg dielectrisk konstant. När det gäller dielectric så valde vi ett material som är så skummat och mjukt som möjligt. Luft är förstås det bästa dielectrium men man kan inte tillverka en coax med bara luft. Skumman låg densitetspolyeten är lösningen eftersom det ger kabeln det bästa av två världar; mekanisk stabilitet samt lägsta möjliga dielectrik konstant. Kort och gott, vi anser att ULC21 har den absolut bästa kombinationen av elektrisk karaktär och användbarhet än någon annan audiokabel på marknaden.

Några exempel från verkligheten

I ett ”worst case” fall kan försteget vara ett passivt försteg med en 100 kohm potentiometer. Kabeln är en vanlig kabel (så kallad ”lakritssnöre”) med en kapacitans om 200 pF per meter (vi har mätt upp lakritssnören med 1000pF på en meter så detta är ett rimligt antagande). En 100k Ohm potentiometer har som värst en utimpedans om 25 kOhm (närmare bestämt om volymen är inställd på - 6 dB). 10 meter vanlig kabel renderar en kapacitans om 2 nF, vilket tillsammans med en sådan drivning ger en övre gränsfrekvens om 1/(2*pi*R*C) = 3183 Hz. Detta innebär att en ton med hög frekvens, 20 kHz ligger på -16 dB.

Vid samma förutsättningar men nu med 5 m lakritssnöre så blir blir den övre gränsfrekvensen 6366 Hz, nivån vid 20 kHz blir drygt -10 dB. Helt förkastligt alltså!

Med ett aktivt försteg är det ovanligt med en högre utimpedans än 1 kohm, och då blir gränsfrekvensen 25 gånger högre än med det fiktiva passiva försteget i exemplet ovan, alltså 79577 Hz. Vid cirkus 40 kHz råder då -1 dB och vid 20 kHz råder -0,3 dB. Fortfarande helt förkastligt!

Med vår ULC21 istället för lakritssnöret ovan blir den övre gränsfrekvensen 454.725Hz.

Specifikation

Solid core OFC
Folie + OFC strumpa
Skummad lågdensitet Polyeten
100 ohm
21 pF
0,28 uH
0,22 Ohm
8 mm
0,6 m
Svart
Skyddande skärmstrumpa med ferrit
1 995 kr / par

Mätningar

Some of our own distortion meassurements for Pre Twentyfive: